TP.HCM: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch huyện Cần Giờ | Địa ốc

TP.HCM: Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch huyện Cần Giờ | Địa ốc


Theo UBND TP, vừa qua TP đã tổ chức thi tuyển quốc tế về ý tưởng quy hoạch Cần Giờ với mong muốn tìm kiếm các giải pháp, các phương án, ý tưởng quy hoạch tối ưu nhất nhằm phát triển toàn diện huyện Cần Giờ về kinh tếxã hội, quốc phòng – an ninh, phù hợp với định hướng phát triển Cần Giờ theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, giải trí nhưng phải bảo tồn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn.

Tuy nhiên, nội dung ý tưởng cuộc thi có nhiều yếu tố khác so với định hướng Quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010. Trong đó, có các khu vực chức năng, phân khu đô thị được đề xuất theo xu hướng mới, có khả năng tác động nhiều mặt đến cơ cấu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội, các ngành nghề sản xuất lâm – nông – ngư nghiệp, dân cư nông thôn, môi trường sinh thái, biển… Đặc biệt là cơ cấu dân số theo ý tưởng đề xuất là hơn 600.000 người, trong khi dân số theo quy hoạch chung huyện Cần Giờ hiện nay là 300.000 người.

Về hướng tuyến cầu Cần Giờ, vị trí kết nối cầu Cần Giờ qua huyện Nhà Bè trong nội dung ý tưởng có khác biệt so với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đã được phê duyệt, dự án cũng đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương nghiên cứu và UBND TP đã tổ chức thi tuyển và phê duyệt phương án thiết kế cầu Cần Giờ. Đồng thời, đề xuất quy hoạch vị trí xây dựng tuyến đường trên cao kết nối từ cầu Cần Giờ đến Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (không mở rộng đường Rừng Sác theo quy hoạch được duyệt trước đây tại vùng lõi và vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, để đảm bảo không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái rừng đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới).

Trên cơ sở đó, TP đã chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch huyện Cần Giờ dựa trên “Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 huyện Cần Giờ” của đơn vị tư vấn đoạt giải và UBND TP cũng đã báo cáo thông qua HĐND TP về kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 huyện Cần Giờ. Qua đó, UBND TP đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, cập nhật và lưu ý khi triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 trên địa bàn huyện Cần Giờ theo quy định.

Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, UBND TP trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương, cho phép UBND TP nghiên cứu lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 trên địa bàn huyện Cần Giờ song song với quá trình nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung TP và sau đó cập nhật nội dung trên vào Đồ án quy hoạch chung TP đang nghiên cứu, thiết lập theo quy định.Nguồn BizLive

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh