Thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 tại Hà Nội

Thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 tại Hà Nội


Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2020 tại Hà Nội vừa được thông qua.

Theo đó, năm 2020 có 2.142 dự án thu hồi đất với diện tích 8.051,01ha. Tờ trình do Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày cho thấy, trên địa bàn, tính trong năm 2018 có 594 công trình, dự án trong danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; 2.294 công trình, dự án trong danh mục phải thu hồi đất. Đến ngày 30/9/2019, 1.294 dự án với diện tích 4.197,51ha đã được thu hồi, đạt 56%. Theo đánh giá của UBND TP. Hà Nội, việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích đất thực hiện còn chậm, chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Khu đất trống phủ đầy cây cỏ dại, phía xa có nhiều tòa nhà cao tầng.
Hà Nội vừa thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn. Ảnh minh họa

Dựa trên tính pháp lý của hồ sơ dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, Sở TN&MT Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã tổng hợp Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 và Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020.

Sau khi Ban Kinh tế ngân sách báo cáo thẩm tra, HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020. Tổng diện tích của các dự án là 8.051,01ha. Danh mục 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2020 cũng được thông qua với diện tích 358,84ha.

Tờ trình của UBND TP. Hà Nội nêu: “Trong năm thực hiện, Sở TN&MT tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung, Sở TN&MT tổng hợp báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố xem xét vào kỳ họp trong năm”.

Trên cơ sở danh mục dự án, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND TP. Hà Nội. Các quận, huyện bố trí ngân sách cho các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện. Chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách, đảm bảo bố trí đủ kinh phí GPMB trong năm 2020.

Khánh Trang

Nguồn BatDongSan

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh