người trung quốc

‘Đề nghị Đà Nẵng xử lý việc người Trung Quốc núp bóng lấy đất nhạy cảm’

‘Đề nghị Đà Nẵng xử lý việc người Trung Quốc núp bóng lấy đất nhạy cảm’

'Đề nghị Đà Nẵng xử lý việc người Trung Quốc núp bóng lấy đất nhạy cảm' Đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP.Hà Nội) đề nghị Đà Nẵng xử lý triệt để những vi phạm đất đai, đặc biệt là việc người Trung Quốc mượn danh, núp bóng liên doanh mua đất, lấy đất địa phương ở những vụ nhạy cảm. ...

Compare listings

So sánh