khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy

Ba dự án nghỉ dưỡng xin chuyển đất rừng, có một vướng quốc phòng

Trong 7 dự án xin chuyển đổi từ đất rừng tại Ninh Thuận, có ba dự án để thực hiện dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Bao gồm: Khu du lịch Bãi Hỏm; Mũi Dinh Ecopark, dự án nghỉ dưỡng Vĩnh Hy. Phối cảnh dự án Mũi Dinh Ecopark. Dự án có quy mô hơn 4.700 tỷ đồng.Gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa...

Compare listings

So sánh