bắc từ liêm

Hà Nội kiểm tra việc quản lý đất tại 4 quận, huyện

Theo quyết định, Sở TN&MT thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện các sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Sở TN&MT, chỉ đạo của UBND TP xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước với việc quản lý, sử...

Compare listings

So sánh