an ninh quốc phòng

Đề nghị Đà Nẵng báo cáo tình trạng người Trung Quốc sử dụng đất trọng yếu

Đề nghị Đà Nẵng báo cáo tình trạng người Trung Quốc sử dụng đất trọng yếu Bộ Tài nguyên - Môi trường đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng báo cáo về tình trạng cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng đất ở vị trí ven biển, trọng yếu về an ninh quốc phòng trước ngày 25.5. * Đà Nẵng phản hồi việc người Trung Quốc...

Compare listings

So sánh