4000 tỷ

Gần 4000 tỷ đồng đầu tư Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang

Đà Nẵng: Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu phức hợp đô thị, thương mại gần 4.000 tỷ đồng Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng đã thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Trong...

Compare listings

So sánh