“Sự thay đổi chưa từng có” trong các căn hộ của Metro Vancouver đang được chuyển thành cho thuê: CMHC

“Sự thay đổi chưa từng có” trong các căn hộ của Metro Vancouver đang được chuyển thành cho thuê: CMHC


Báo cáo thị trường cho thuê hàng năm của Canada (CMHC) vừa được công bố, tóm tắt những phát hiện của cuộc khảo sát năm 2019, vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại khác về thị trường nhà ở cho thuê Vancouver khi nói về nguồn cung và khả năng chi trả.

Đối với các căn hộ cho thuê được xây dựng có mục đích, tỷ lệ trống trong năm 2019 là 1,1%, tăng 0,1% so với năm trước, với tỷ lệ trống tăng ở Vancouver và Surrey nhưng giảm ở Burnaby và New Westminster.

Mặc dù có sự can thiệp, tỷ lệ trống trong năm năm qua đã có rất ít thay đổi, chỉ dao động ở mức khoảng 1%.

Ngoài ra, giá thuê căn hộ trung bình tăng 4,7% so với năm ngoái, cao hơn mức tăng hàng năm cho phép của tỉnh là 2,5% cho năm 2019.

CMHC nhận thấy rằng những người thuê nhà tiềm năng phải đối mặt với giá thuê cao hơn so với những người thuê dài hạn, với giá thuê trung bình cho các đơn vị trống ở mức $ 1.771 mỗi tháng – cao hơn khoảng 21% so với giá thuê trung bình $ 1,466 cho các đơn vị bị chiếm dụng.

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Đối với thị trường cho thuê được xây dựng có mục đích, giá thuê trung bình và vị trí tuyển dụng theo loại phòng ngủ như sau:

  • Studio: 0,7% vị trí tuyển dụng, giá thuê trung bình là $ 1,227
  • Đơn vị một phòng ngủ: 1% chỗ trống, giá thuê trung bình $ 1,382
  • Đơn vị hai phòng ngủ: chỗ trống 1,5%, giá thuê trung bình $ 1,748
  • Ba phòng ngủ trở lên: 1% chỗ trống, giá thuê trung bình $ 2,063

Trong khi sự thiếu hụt nguồn cung cho thuê rõ ràng tồn tại, vẫn có một lợi ích ròng trong các đơn vị căn hộ cho thuê được xây dựng có mục đích đang được xây dựng, với mức tăng ròng là 1.464 căn vào cuối năm 2019.

Có nhà ở cho thuê được xây dựng có mục đích tăng 743 đơn vị cho Vancouver, 418 đơn vị cho Langley và 352 đơn vị cho New Westminster, nhưng Burnaby đã trải qua sự sụt giảm thực tế của 255 đơn vị từ cải tạo và phá hủy.

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Sự thay đổi trong căn hộ đang được chuyển thành cho thuê thứ cấp

Là một chỉ số khác về nhu cầu, tỷ lệ trống cho căn hộ chung cư cho thuê chỉ là 0,3%. Trong khi tỷ lệ này ảm đạm, đã có một sự thay đổi về số lượng căn hộ chung cư cho thuê gia nhập thị trường, được thúc đẩy bởi sự suy thoái nhà ở hiện tại và các loại thuế đầu cơ và trống của chính quyền tỉnh và Thành phố Vancouver.

CMHC nhận thấy rằng số lượng nhà chung cư cho thuê dài hạn thực sự tăng 11.118 căn – tăng 18,9% – khi các nhà đầu tư chuyển các bất động sản hiện có của họ thành cho thuê dài hạn và thêm các đơn vị xây dựng mới vào thị trường cho thuê.

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Trên thực tế, tỷ lệ nhà chung cư đang cho thuê đã tăng từ 24,5% năm 2018 lên 28% vào năm 2019, với Vancouver cho thấy mức tăng mạnh nhất là 5.920 căn.

Chỉ riêng trong bán đảo trung tâm thành phố Vancouver, 2.996 căn hộ chung cư đã được thêm vào vũ trụ cho thuê dài hạn, nhưng chỉ có 318 căn mới được thêm vào vũ trụ chung cư, có nghĩa là 2.678 căn trước đây được sử dụng cho mục đích khác đã được chuyển thành cho thuê dài hạn.

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Báo cáo thị trường cho thuê 2019, Vancouver CMA. (CMHC)

Sau vài năm xây dựng chung cư kỷ lục, một làn sóng các đơn vị mới đang xuất hiện trực tuyến, nhiều trong số đó là của các nhà đầu tư. Với nhu cầu cao đối với các đơn vị cho thuê, nhiều nhà đầu tư này đang chọn thuê đơn vị của mình cho người thuê dài hạn, ông đọc báo cáo, gọi xu hướng này trong năm 2019 là một sự thay đổi chưa từng có.

Kết quả này cũng trùng với việc thực hiện các chính sách từ các chính phủ khác nhau được thiết kế để khuyến khích các bất động sản được thuê dài hạn thay vì bị bỏ trống hoặc thuê ngắn hạn. Cùng với nhau, thị trường cho thuê mạnh mẽ và môi trường chính sách đã tác động đến hành vi của các nhà đầu tư trước đây có thể đã sử dụng các đơn vị của họ cho các mục đích khác nhau.Nguồn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh