Hà Nội lập tổ chuyên gia để “thúc” tiến độ cải tạo chung cư cũ

Hà Nội lập tổ chuyên gia để “thúc” tiến độ cải tạo chung cư cũ


Hà Nội lập tổ chuyên gia để “thúc” tiến độ cải tạo chung cư cũ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 7020/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 về việc thành lập Tổ chuyên gia để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND thành phố; hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố; hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo UBND thành phố lấy ý kiến của HĐND thành phố, báo cáo Thành ủy thông qua để trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để triển khai.

Theo Quyết định, Tổ chuyên gia gồm 1 Tổ trưởng, 3 Tổ phó và 14 thành viên. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục được giao là Tổ trưởng.

Các Tổ phó gồm: Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng); ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội; ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Chủ trương cải tạo chung cũ tại Hà Nội đã được Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội bàn thảo nhiều năm nay, xong tiến độ đang rất chậm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 1.580 chung cư cũ, trong đó phần lớn xuống cấp, hư hỏng nặng, nhưng mới có một số chung cư cũ (Kim Liên, Giảng Võ…) được cải tạo, xây dựng lại. Thành phố đang triển khai lập quy hoạch cải tạo 28 chung cư cũ và đã có 16 nhà đầu tư đề xuất ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu chung cư cũ.

Minh ThưNguồn InfoNet

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh