FLC GAB muốn cho ông Trịnh Văn Quyết nâng sở hữu không cần chào mua công khai

FLC GAB muốn cho ông Trịnh Văn Quyết nâng sở hữu không cần chào mua công khai

CafeLand – HĐQT GAB muốn cổ đông chấp thuận cho một số cổ đông lớn của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB – GAB) vừa công bố tờ trình do HĐQT soạn thảo, dự kiến gửi ra để xin ý kiến toàn thể cổ đông.

Trong tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT FLC GAB muốn cổ đông chấp thuận cho một số cổ đông lớn của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Cụ thể, hai cổ đông lớn được đề xuất có thể nhận chuyển nhượng mà không cần chào mua công khai là ông Trịnh Văn Quyết và Công ty CP Tập đoàn FLC. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết chính là cổ đông lớn nhất và Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC

FLC GAB cũng dự định sửa đổi phần Điều lệ công ty có liên quan tới Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Đồng thời định bổ sung 36 ngành nghề kinh doanh trong đó có các ngành liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, giáo dục và đào tạo.

Tháng 3 năm nay, ông Quyết mua vào 1,1 triệu cổ phiếu GAB, trở thành cổ đông lớn của FLC GAB với tỷ lệ sở hữu 7,97%. Tập đoàn FLC hiện đang nắm giữ 1,24 triệu cổ phiếu GAB, tương đương 8,99% vốn điều lệ.

Công ty Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC tiền thân là Công ty cổ phần GAB, trước đó nữa là Công ty cổ phần Gạch Tuynel FLC – Đò lèn Hậu Lộc được thành lập ngày 20/5/2016.

Vốn điều lệ ban đầu của GAB là 50 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn FLC góp 80% (tương đương 40 tỷ đồng), hai cá nhân là ông Lê Trung Kiên và bà Trần Thị Thúy mỗi người góp 10%. Đến nay, Tập đoàn FLC vẫn sở hữu gần 9% vốn tại GAB.Nguồn CafeLand

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh