Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái


Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 1744/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 với phạm vi lập quy hoạch khoảng 121.197ha, trong đó diện tích đất liền là 66.197ha và diện tích mặt biển là 55.000ha bao gồm diện tích tự nhiên của thành phố Móng Cái và 09 đơn vị hành chính thuộc huyện Hải Hà.

Thời gian quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040.

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phù hợp với chiến lược phát triển biển Việt Nam, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh, Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và các định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng TP. Móng Cái và thị trấn Quảng Hà trở thành đô thị hiện đại gắn với xây dựng khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, là trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần cảng biển, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động, đảm bảo môi trường xanh, sạch dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường…

Dự báo sơ bộ đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 310.000 – 316.000 người; đến năm 2040 khoảng 460.000 – 470.000 người. Dự báo phát triển khách du lịch đến năm 2030 khoảng 5 triệu lượt khách; đến năm 2040 khoảng 6 triệu lượt khách.

Trên cơ sở rà soát, kế thừa các yếu tố hợp lý của đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015, đánh giá các định hướng chiến lược của quốc gia và tỉnh Quảng Ninh đối với Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái nhằm khai thác phát triển tối ưu các quỹ đất, tiềm năng phát triển từng khu vực; đề xuất các khu chức năng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hợp lý cho Khu kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi điều chỉnh Quy hoạch cần phải đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; phân tích, đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển; định hướng phát triển không gian; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật…

Về định hướng phát triển không gian cần nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các định hướng của Quy hoạch chung 2015 và các quy hoạch ngành có liên quan; trên cơ sở địa hình cảnh quan, khả năng kết nối hạ tầng kết hợp các yếu tố đặc thù, nghiên cứu, đề xuất cấu trúc phát triển không gian và cơ cấu phân khu chức năng cho Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trên nguyên tắc hài hòa về không gian, linh hoạt trong liên kết chia sẻ chức năng và yêu cầu kiểm soát phát triển.

Cụ thể, điều chỉnh về cấu trúc đô thị đảm bảo khai thác tối đa các lợi thế về cảnh quan tự nhiên, mặt nước, sông, biển vào trong không gian đô thị kết hợp thoát nước và công viên đô thị để xây dựng hình ảnh “Đô thị du lịch biển đảo – kinh tế biên mậu”; phát huy giá trị khu vực phố cũ trong nội thị TP. Móng Cái, xây dựng hình ảnh đặc trưng tạo nên không gian lõi đô thị hấp dẫn về du lịch, kinh tế cửa khẩu đảm bảo điều kiện hạ tầng đô thị, gắn kết không gian cửa khẩu trong không gian hoạt động kinh tế thương mại của tỉnh và của vùng; điều chỉnh vị trí, quy mô các khu vực phát triển đô thị, du lịch dịch vụ phù hợp điều kiện thực tiễn đặc biệt là tại các đảo và không gian ven biển…

Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống công trình hạ tầng kinh tế xã hội bao gồm: Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, trụ sở làm việc, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và vùng lân cận theo các giai đoạn phát triển; quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng chất lượng cao, đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi của người dân, du khách và lao động, phù hợp với đặc điểm của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí lập quy hoạch; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 theo quy định pháp luật.Nguồn Reatimes

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh