Đây là 10 ngôi nhà đắt nhất của BC (ẢNH)

Đây là 10 ngôi nhà đắt nhất của BC (ẢNH)


Không có gì ngạc nhiên khi một số bất động sản nhà ở có giá trị nhất BC BC nằm ở Vancouver West West Side, nhưng đây là một cái nhìn mới làm thế nào các tài sản hàng đầu đang fairing trong định giá mới nhất của họ.

Người sáng lập Lululemon Chip Wilson từ Kitsilano tại 3085 Point Grey Road vẫn là tài sản có giá trị nhất, với giá trị được đánh giá là 64,94 triệu đô la – giảm từ 73,12 triệu đô la năm ngoái.

Trên bảng, sự mất giá tổng thể phần lớn là từ giá trị đất bị khấu hao, không chỉ là cấu trúc.

Dưới đây là danh sách 10 ngôi nhà đắt nhất ở British Columbia

1. 3085 Point Grey Road, Vancouver (Kitsilano)

 • Giá trị tổng thể: 64,94 triệu đô la
 • Được xây dựng: 2008
 • Phòng ngủ: 7
 • Phòng tắm: 9
 • Diện tích sàn: 15.694-sq-ft
 • Kích thước đất: 30.600-ft-ft

Chip Wilson nhà

Tòa biệt thự thuộc sở hữu của Chip Wilson ở Point Grey (Google)

2. 4707 Belmont Avenue, Vancouver (Điểm xám)

 • Giá trị tổng thể: 58,72 triệu đô la
 • Được xây dựng: 2007
 • Phòng ngủ: 10
 • Phòng tắm: 17
 • Diện tích sàn: 28.794-sq-ft
 • Kích thước đất: 74.900-ft-ft

4707 Đại lộ Belmont Vancouver

4707 Đại lộ Belmont, Vancouver. (Bản đồ Google)

3. Đảo James, Đảo James BC

 • Giá trị tổng thể: 56,74 triệu đô la
 • Được xây dựng: 2008
 • Phòng ngủ: 4
 • Phòng tắm: 5
 • Diện tích tầng một: 4.656-ft-ft
 • Diện tích đất: 770 mẫu

Đảo James, BC / Shutterstock

4. 4719 Belmont Avenue, Vancouver (Điểm xám)

 • Giá trị tổng thể: 36,04 triệu USD
 • Được xây dựng: 1997
 • Phòng ngủ: 6
 • Phòng tắm: 10
 • Diện tích sàn: 18.114-ft-ft
 • Kích thước đất: 59.633-ft-ft

4719 Đại lộ Belmont Vancouver

4719 Đại lộ Belmont, Vancouver. (Bản đồ Google)

5. 4743 Đại lộ Belmont, Vancouver (Điểm xám)

 • Giá trị tổng thể: 32,77 triệu USD
 • Được xây dựng: 1992
 • Phòng ngủ: 4
 • Phòng tắm: 9
 • Diện tích sàn: 16.500 sq-ft
 • Diện tích đất: 1,28 mẫu

4743 Đại lộ Belmont Vancouver

4743 Đại lộ Belmont, Vancouver. (Bản đồ Google)

6. 2815 Point Grey Road, Vancouver (Kitsilano)

 • Giá trị tổng thể: 32,58 triệu đô la
 • Được xây dựng: 1962
 • Phòng ngủ: 5
 • Phòng tắm: 6
 • Diện tích sàn: 9.301-sq-ft
 • Kích thước đất: 33.400 sq-ft

2815 Điểm Xám Road Vancouver

2815 Điểm xám Road, Vancouver. (Bản đồ Google)

7. 4773 Đại lộ Belmont, Vancouver (Điểm xám)

 • Giá trị tổng thể: 31,72 triệu đô la
 • Được xây dựng: 2010
 • Phòng ngủ: 5
 • Phòng tắm: 9
 • Diện tích sàn: 13.600-ft-ft
 • Kích thước đất: 49.200-ft-ft

4773 Đại lộ Belmont Vancouver

4773 Đại lộ Belmont, Vancouver. (Bản đồ Google)

8: 17146 Đại lộ 20, Surrey

 • Giá trị tổng thể: 31,52 triệu đô la
 • Được xây dựng: 1989
 • Phòng ngủ: 6
 • Phòng tắm: 10
 • Diện tích sàn: 23.436-ft-ft (trên ba tầng)
 • Diện tích đất: 18.974 mẫu

17146 20 Đại lộ, Surrey

9. 4857 Belmont Avenue, Vancouver (Điểm xám)

 • Giá trị tổng thể: 30,2 triệu đô la
 • Được xây dựng: 1986
 • Phòng ngủ: 6
 • Phòng tắm: 5
 • Diện tích sàn: 15.000 sq-ft
 • Kích thước đất: 120.000 sq-ft

4857 Đại lộ Belmont Vancouver

4857 Đại lộ Belmont, Vancouver. (Bản đồ Google)

10. 35220 Đại lộ Cassiar, Abbotsford

 • Giá trị tổng thể: 30,02 triệu USD
 • Được xây dựng: 1977
 • Phòng ngủ: 4
 • Phòng tắm: 5
 • Diện tích sàn: 6.634-sq-ft (trên hai tầng)
 • Diện tích đất: 16o mẫu

35220 Đại lộ Cassiar, AbbotsfordNguồn

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh