Chính phủ đã công bố một số biện pháp cung cấp cứu trợ kinh tế cho người dân và doanh nghiệp trong tháng sau khi tất cả các lĩnh vực tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ các biện pháp được Bộ trưởng Tài chính Colm Imbert công bố tại cuộc họp báo truyền thông vào Thứ Tư

1. Yêu cầu dự trữ cho các ngân hàng đã giảm từ 17% xuống 14%. Điều này dự kiến ​​sẽ dẫn đến giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại.

2. Ngân hàng Trung ương Trinidad và Tobago (CBTT) đã giảm lãi suất repo (lãi suất cho vay) từ 5% xuống 3,5%. Điều này dự kiến ​​sẽ dẫn đến lãi suất cho vay chính của các ngân hàng bị giảm từ 9,25% xuống còn 6%.

3. Bỏ qua một khoản thanh toán. Sau khi thảo luận với các ngân hàng thương mại, tất cả các khách hàng sẽ có cơ hội trì hoãn các khoản vay và thế chấp trong một tháng, trong trường hợp đầu tiên. Bộ trưởng Tài chính chỉ ra rằng các hình phạt đối với các khoản không thanh toán sẽ được miễn trong thời gian không chắc chắn này.

4. Lãi suất cho thẻ tín dụng sẽ giảm xuống 10 điểm phần trăm.

5. Các ngân hàng đã được yêu cầu xem xét tăng giới hạn đối với thẻ tín dụng để chủ thẻ có thể sử dụng thẻ để nhận tiền mặt.

6. Công đoàn tín dụng sẽ được yêu cầu giảm lãi suất cho các khoản vay xuống khoảng 6 phần trăm.

7. Người cho vay tiền Island Finance và Unicomer cũng sẽ được tiếp cận với lãi suất giảm. Lãi suất hiện tại là 24 phần trăm.

8. Tài chính thế chấp Trinidad và Tobago (TTMF) và Tập đoàn Phát triển Nhà ở (HDC) sẽ được yêu cầu thực hiện lệnh cấm thanh toán các khoản vay và thế chấp, tương tự như các thỏa thuận với các ngân hàng thương mại.

9. Chính phủ sẽ cấp vốn cho Công ty Phát triển Doanh nhân Quốc gia (NEDCO) để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn.

10. Chính phủ đã yêu cầu các Phòng thương mại khác nhau và Hiệp hội sản xuất Trinidad và Tobago (TTMA) đảm bảo duy trì công việc trong thời gian này.

11. Chính phủ sẽ đẩy nhanh thanh toán nợ đọng cho các doanh nghiệp dưới hình thức hoàn thuế VAT.

12. Chính phủ sẽ tăng phân bổ ngoại hối trong hệ thống thông qua Ngân hàng Exim, để ưu tiên cung cấp thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.Nguồn