Các chủ nhà đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch coronavirus đã được cung cấp một huyết mạch sống còn.

Họ đã được thông báo vào tuần trước rằng họ sẽ có thể có một kỳ nghỉ được gọi là thế chấp, nơi họ có thể tạm dừng trả nợ trong tối đa ba tháng.

Nhưng điều này có nghĩa là gì và chi phí bao nhiêu trong thời gian dài?

Một kỳ nghỉ trả nợ là một thỏa thuận chính thức với người cho vay của bạn cho phép bạn tạm nghỉ việc trả tiền thế chấp của mình - cho dù đó là khoản vay tại nhà riêng của bạn hoặc tài sản mua để cho phép

Một kỳ nghỉ trả nợ là một thỏa thuận chính thức với người cho vay của bạn cho phép bạn tạm nghỉ việc trả tiền thế chấp của mình – cho dù đó là khoản vay tại nhà riêng của bạn hoặc tài sản mua để cho phép

Làm thế nào nó hoạt động?

Một kỳ nghỉ trả nợ là một thỏa thuận chính thức với người cho vay của bạn cho phép bạn tạm nghỉ việc trả tiền thế chấp của mình – cho dù đó là khoản vay tại nhà riêng của bạn hoặc tài sản mua để cho phép.

Điều này có thể kéo dài đến ba tháng. Chỉ dành thời gian nghỉ bạn thực sự cần, vì tiền lãi cho khoản thế chấp của bạn vẫn tích lũy.

Khi thời gian nghỉ của bạn kết thúc, bạn có thể chọn trả lại tiền lãi đã tích lũy hoặc thêm nó vào số dư khoản vay của mình. Nếu bạn làm sau, điều này sẽ thúc đẩy các khoản trả nợ hàng tháng của bạn cho phần còn lại của nhiệm kỳ.

Theo một nhà môi giới thế chấp L & C, với khoản thế chấp 150.000 bảng ở mức 3% trong 25 năm, khoản thanh toán hàng tháng thông thường của bạn sẽ là 711 bảng mỗi tháng, bao gồm £ 375 tiền lãi, theo nhà môi giới thế chấp L & C.

Thực hiện một kỳ nghỉ thanh toán ba tháng có nghĩa là bạn sẽ không phải trả 2.133 bảng chi phí thế chấp, nhưng vẫn sẽ nợ 1,125 bảng tiền lãi khi thời gian nghỉ kết thúc.

Nếu bạn thêm tiền lãi này vào tổng số dư thế chấp của bạn, nó sẽ tăng khoản vay của bạn lên 151.125 bảng.

Trả nợ hàng tháng sẽ tăng từ £ 11 đến £ 722 một tháng trong 24 năm còn lại và chín tháng trong thời hạn thế chấp của bạn. Trong một khoản vay 25 năm mà lãi £ 3,267 £.

Làm thế nào tôi có thể có được một?

Cơ quan giám sát tài chính nói rằng một kỳ nghỉ thanh toán có thể được cung cấp cho bất kỳ ai yêu cầu và những người vay chậm trễ trong các cam kết nên được đối xử giống như những người cập nhật.

Để đủ điều kiện, thông thường bạn sẽ cần cung cấp một mô tả ngắn gọn về hoàn cảnh của bạn, các chi tiết cho vay và xác nhận bạn đang gặp khó khăn. Sau đó, bạn sẽ được hỏi bạn muốn nghỉ bao lâu và khi nào bạn muốn bắt đầu.

Hầu hết các ngân hàng lớn hiện nay đều có hình thức thanh toán trực tuyến. Chỉ cần truy cập trang chủ ngân hàng của bạn và theo các liên kết đến lời khuyên liên quan đến coronavirus.

Ngân hàng Yorkshire đã thiết lập một địa chỉ email chuyên dụng: financecareteam@cybg.com cũng như Ngân hàng Metro: thế chấp dịch vụ@metrobank.plc.uk.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào internet hoặc cần trợ giúp khẩn cấp, hãy gọi cho ngân hàng của bạn nhưng hãy chuẩn bị cho sự chậm trễ lâu dài. Các ngân hàng nhằm giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất qua điện thoại.

Bạn vẫn có thể nhận được một kỳ nghỉ thanh toán nếu bạn là chủ nhà có tài sản cho thuê đứng tên hoặc thông qua một công ty TNHH. Bạn có thể được hỏi nếu người thuê nhà của bạn đang gặp khó khăn về tài chính.

Sẽ mất bao lâu để đá vào?

Nếu bạn liên hệ với ngân hàng của bạn qua điện thoại, hãy yêu cầu thời gian phê duyệt. Với các hình thức trực tuyến, thời gian khác nhau, Nation Worldwide cho biết họ nhằm mục đích trả lời người vay trong vòng năm đến bảy ngày làm việc.

Halifax cho biết họ sẽ trả lời bằng tin nhắn văn bản trong vòng hai đến ba ngày làm việc, trong khi TSB cho biết họ sẽ trả lời qua email trong ba ngày làm việc.

Có sự giúp đỡ nào khác không?

Một số ngân hàng đang cung cấp cho người vay cơ hội chuyển từ thế chấp trả nợ, nơi bạn trả lại vốn mỗi tháng cùng với tiền lãi, sang thế chấp chỉ có lãi.

Điều này có thể giảm bớt gánh nặng cho tài chính của bạn, nhưng cũng có nghĩa là bạn đang tiếp tục trả lãi. Bạn sẽ không giảm số dư thế chấp của mình, vì vậy chỉ xem xét điều này nếu bạn thực sự cần giúp đỡ.

Một lựa chọn khác là kéo dài thời hạn thế chấp của bạn, điều này sẽ làm giảm các khoản thanh toán hàng tháng của bạn.

Hoặc, nếu bạn đã trả quá nhiều tiền thế chấp của bạn trong quá khứ, bây giờ bạn có thể trả ít hơn. mpriceail@dailymail.co.uk

.


Nguồn